Mit jelent a levelező képzés?

A levelező képzés jó választás lehet azon tanulni vágyók számára, akik képezni szeretnék magukat, de munkavégzés miatt, vagy egyéb okból kifolyólag  nem tudják vállalni a nappali képzést.

A levelező képzés a részidős képzés egyik munkarendje. Tematikájában nem tér el a nappali képzéstől, csak a kontakt órák száma kevesebb. A levelező képzés tanóráinak időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet.

Levelező munkarendben a hallgatók tanóráira tömbösítve, szombati napokon és esetenként péntek délutánonként kerül sor.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának legtöbb képzése levelező formában is indul.

GY.I.K. – Gyakran ismételt kérdések levelező tagozatos képzéssel kapcsolatban

A Gazdaságtudományi Kar legtöbb képzése levelező formában is indul. A levelező tagozatot elsősorban azoknak ajánljuk, akik munkavégzés vagy egyéb okból (pl. gyermekgondozás, utazási nehézségek, stb.) kifolyólag nem tudják vállalni a nappali tagozattal járó tanulmányi kötelezettségeket. A levelező képzés tematikája nem tér el a nappali képzésétől, de a kontaktórák száma csak a harmada, ezért a levelező hallgatóknak sokkal több egyéni felkészülésre van szükségük a tudás megszerzéséhez.

Levelező tagozaton az oktatás szombati napokon, illetve esetenként péntek délután történik. Az órarendek kialakításánál a szervezők igyekeznek a munkavállalók kötelezettségeit is figyelembe venni. A hosszú hétvégék és a szombatokra eső ünnepnapok kivételével a szorgalmi időszakban minden szombaton van oktatás. Péntek délutánonként abban az esetben kell számítani tanulmányi elfoglaltságra, ha egy félévben sok a hosszú hétvége, vagy a szombatra eső ünnepnap, ugyanis az így kieső tanórákat pénteken pótolják be.

Vizsgaidőszakban, amely az őszi félévben december közepétől január végéig, a tavaszi félévben május közepétől június végéig tart, hétvégi vizsgaidőpontokat is meghirdetnek a levelező tagozatosok számára, azonban nem kizárt, hogy hétköznap is meg kell jelenni egy-egy vizsgán.

A levelező tagozat nem azonos a távoktatással!

Míg a távoktatás során nem szükséges a tanév folyamán megjelenni az oktatási intézményben, a levelező tagozaton ajánlatos rendszeresen megjelenni a tanórákon. Az adott tárgy oktatója kötheti az aláírást az óralátogatáshoz, de a követelményekről a hallgatók a félév kezdetén tájékoztatást kapnak.

A Gazdaságtudományi Kar levelező képzéseket kínál, távoktatást nem.

A levelező képzésben résztvevő hallgatók számára az egyetem kollégiumai előzetes foglalás esetén kedvezményes szálláslehetőséget biztosítanak, amennyiben az órák több napot is igénybe vesznek a hétvége során (pl. tréningek esetén).

Marketing, Ellátási lánc menedzsment, Műszaki menedzser, Vezetés és szervezés, MBA mesterképzési szak: Bollók Attiláné
“A” épület I. emelet 134.
Tel.: (88) 624-334
e-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak: Göllei Attiláné
“A” épület I. emelet 108.
Tel.: (88) 624-672
e-mail: gollei.attilane@gtk.uni-pannon.hu

Számvitel mesterképzési szak: Henné Tóth Erzsébet
“A” épület II. emelet 222.
Tel.: (88) 624-000/6229
e-mail: toth.erzsebet@gtk.uni-pannon.hu

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási meserképzési szak: Gelencsér Beáta
“A” épület II. emelet 214.
Tel.: (88) 624-000/6253
e-mail: gelencser.beata@gtk.uni-pannon.hu

Alkalmazott marketing posztgraduális képzés:  Bollók Attiláné
“A” épület I. emelet 134.
Tel.: (88) 624-334
e-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu

Kutatási és innovációs posztgraduális képzés:  Mészáros Péter
“A” épület II. emelet 241.
Tel.: (88) 624-000/6285
e-mail: meszaros.peter@gtk.uni-pannon.hu

Minőségfejlesztési posztgraduális képzés:  Csabáné Molnár Andrea
“A” épület I. emelet 118.
Tel.: (88) 624-215
e-mail: molnar.andrea@gtk.uni-pannon.hu

Turisztikai projektmenedzser posztgraduális képzés:  Dr. Gyurácz-Németh Petra
“A” épület I. emelet 106.
Tel.: (88) 624-000/6315
e-mail: nemeth.petra@gtk.uni-pannon.hu

LEVELEZŐ TAGOZATOS FORMÁBAN (IS) INDULÓ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINK